16.9.13

18 agustos iş güvenliği sınav sonuçlarına itiraz

67-69 puanda kalan arkadaşlar, İş güvenliği sınavına itiraz etmek için 18 eylül'e kadar aşağıdaki itiraz dilekçesiyle itiraz edebilirsiniz, acele edin arkadaşlar. nereye itiraz edeceğiniz yazının en altında yazıyor, İtiraz için 10 lira ödeme yapılacak bu ödemeyi yapmak istemeyen arkadaşlar 40 tl yeniden sınav ücreti vermekte var, bunu düşünüp öyle itiraz edin.
Ayrıca buradanda Bimer'e (Başbakanlık şikayet merkezi) şikayet edin lütfen.
http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgApplicationEx.aspx

Dilekçe örneği;

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ‘ne         Konu: Sınav Sonucu İtirazı Hk.                                                                                                
     18 Ağustos 2013 tarihinde yapılan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında   69 (Altmışdokuz) puan alarak başarısız oldum. Beklediğim puanın daha yüksek olması sebebiyle sınav sonucuma itiraz başvurusunda bulunarak sınav kağıdımın tekrar incelenmesi için;
     Gereğini arz ederim. 13.09.2013
                                                                                                                      Adınız Soyadınız

ADRESEKLER
1) Dekont
2) Sınav Sonuç Belgesi Çıktısı
3) Nüfus Cüzdanı Kopyası


İtiraz aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır:

"Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin sonuçların ilanından sonra) dair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.
Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecektir.

Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir."
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Promosyon ürünleri