29.5.13

İş Güvenliği İş İlanları

Arkadaşlar iş güvenliği ilanlarında aşırı bir artma oldu çünkü Haziran'da isg uzmanı olmayan firmalara ceza yaptırımı uygulanacak. Kariyer ve Yenibiriş'te aşağıdaki linklerden iş ilanlarına bakabilirsiniz... Hepinize hayırlısı olsun :)

http://www.kariyer.net/website/isarama/index.aspx?keyword=i%C5%9F%20g%C3%BCvenli%C4%9Fi


http://www.yenibiris.com/IsIlanlari/Ilanlar.aspx?sref=main&Keyword=i%C5%9F%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi


18 Mayıs İsg Sınavı hatalı sorular

Hatalı sorulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Doğru Cevaplarıda yanında yer almaktadır.

18 Mayıs İsg Hatalı Sorular

İş Güvenliği Uzmanlığı 2013 Sınav Tarihleri

İş Güvenliği Sınavı eski yıllarda 2 kez yapılmakta birlik 2013 yılından itibaren yılda 3 kereye çıkmıştır.

2013 , 18 Mayıs

2013, 18 Ağustos

2013, 18 Kasım olarak 3 adet yapılacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Çıkmış Sorular , İsg Çıkmış Sorular

Yıllara göre İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, İş Güvenliği Sınavı Çıkmış Sorular ve Cevapları  (.PDF Formatındadır)

18  Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen A Sınıfı  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 18 Mayıs 2013
B Kitapçığı 18 Mayıs 2013 

18 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen B Sınıfı  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 18 Mayıs 2013 
B Kitapçığı 18 Mayıs 2013 

18 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen C Sınıfı  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 18 Mayıs 2013 
B Kitapçığı 18 Mayıs 2013 

21  Ekim 2012 tarihinde gerçekleşen A Sınıfı  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 21 Ekim 2012
B Kitapçığı 21 Ekim 2012
21  Ekim 2012 tarihinde gerçekleşen B Sınıfı  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 21 Ekim 2012 
B Kitapçığı 21 Ekim 2012

21  Ekim 2012 tarihinde gerçekleşen C Sınıfı  İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 21 Ekim 2012
B Kitapçığı 21 Ekim 2012

13  Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen A Sınıfı İş Güvenliği Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 13 Mayıs 2012
B Kitapçığı 13 Mayıs 2012

13  Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen B Sınıfı İş Güvenliği Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 13 Mayıs 2012
B Kitapçığı 13 Mayıs 2012

13  Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen C Sınıfı İş Güvenliği Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 13 Mayıs 2012
B Kitapçığı 13 Mayıs 2012

24 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen A Sınıfı İş Güvenliği Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 24 Aralık 2011
B Kitapçığı 24 Aralık 2011

24 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen B Sınıfı İş Güvenliği Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 24 Aralık 2011
B Kitapçığı 24 Aralık 2011

24 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen C Sınıfı İş Güvenliği Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 24 Aralık 2011
B Kitapçığı 24 Aralık 2011
02 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleşen B Sınıfı İş Güvenliği Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarını buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 2 Temmuz 2011
B Kitapçığı 2 Temmuz 2011

02 Temmuz 2011 tarihinde gerçekleşen C Sınıfı İş Güvenliği Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarını buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 2 Temmuz 2011
B Kitapçığı 2 Temmuz 2011

25 Aralık 2010 tarihinde gerçekleşen C Sınıfı İş Güvenliği Sınavının A - B Kitapçığının soru ve cevaplarını buradan ulaşabilirsiniz.
A Kitapçığı 25 Aralık 2010
B Kitapçığı 25 Aralık 2010

26 Haziran 2005 tarihinde gerçekleşen C Sınıfı İş Güvenliği Sınavının soru ve cevapları
Kitapçık  26 Haziran 2005

24.5.13

ÇSGB Konuları

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/y%C3%B6n3

İş Güvenliği Sınavı Tarihleri


Sınavlar 2013 yılından başlayarak yılda 3 kez yapılır.
Mayıs, Ağustos ve Kasım Aylarında Ankara'da gerçekleştirilir.
Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki
sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen
kurum tarafından sonuçlandırılır.

İş Güvenliği Eğitimi Nedir?


Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten
az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.
 İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları
tarafından düzenlenecek yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi otuz saatten az olamaz.
Eğitim katılım belgesi 

Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, EK-4’teki örneğine uygun
eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu belgeler, eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç on gün içerisinde
Bakanlığa gönderilir.
Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz, yenileme eğitimine
katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz.


Sınavlar
Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki
sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.


İş Güvenliği Eğitim Kurumu Açmak İçin Aranan Şartlar


İş güvenliği uzmanlığı eğitim kurumu başvuru işlemleri
 MADDE 14 – (1) Eğitim kurumu olarak faaliyet göstermek isteyenler, Bakanlığa dilekçe ve aşağıda
belirtilen ekleri ile başvurur:
a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.
b) Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri,
 c) Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün eğitici belgesi ile;  1) Ticari şirketler için tam süreli iş sözleşmesi ve kabul şerhli görevlendirme yazısı.
 2) Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler için tam süreli görevlendirme yazısı.
 3) Şirket ortağı olanlar, sorumlu müdür olarak ta görev yapacaklar ise bu görevi yapacaklarına dair
taahhütname.
 c) Eğiticilerin iş sözleşmeleri ve eğitici belgeleri.
 ç) Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izni belgesi.
 d) Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin de yer aldığı 1/50
ölçekli plan.
 g) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde eğitim
kurumunun faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar örneği.
ğ) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde
eğitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
 (2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendiyle (c),
(e) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eğitim verilecek mekân kamu kurumuna ait değilse (a)
bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
 (3) Üniversitelerin eğitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde başvuru rektörlükçe yapılır.
 (4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde, Bakanlıkça tasdiki yapılır.
 (5) Her ne sebeple olursa olsun, aynı mekanda veya aynı sahip ve ortaklar tarafından veya aynı unvan altında veya aynı tüzel kişilik tarafından şube başvuruları hariç olmak üzere 2 yıl içerisinde en fazla bir defa eğitim kurumu başvurusunda bulunulabilir.
 Eğitim kurumu yeri ve yerleşim planında aranacak şartlar
 MADDE 15 – (1) Eğitim kurumunun yer alacağı binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz.
 (2)Eğitim kurumunun yetki aldığı yer akaryakıt veya LPG istasyonlarına en fazla 50 metre yakın olabilir. Bu mesafenin belirlenmesinde eğitim kurumunun ve istasyonun birbirlerine en yakın mesafeleri dikkate alınır.
 (3) Eğitim kurumlarının bütün birimlerinin;
 a) Aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında veya bitişik biinaların birbirine bağlantılı aynı
katlarında,
 b) Kuruma ait olan bir arsa içinde ve birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan müstakil binalarda,
olması gerekir.
 (4) Bakanlıktan izin alınmadan, onaylanmış yerleşim planlarında herhangi bir değişiklik yapılamaz ve yerleşim planında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.
 (5) Eğitim kurumlarınca kurumun girişinin bulunduğu kısma EK 8 de örneği yer alan ve kurum unvanına göre hazırlanan tabela asılır. Aynı binada, bakanlıkça yetkilendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Bakanlık onayı alınmasışartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir. Bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce yetkilendirilmiş eğitim kurumları, bu fıkrada yer alan şartları, Yönetmeliğin yayımından itibaren altı ay içinde yerine getirir.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğiticileri kimler Olmalıdır? MADDE 21 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi;
 a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip; (A) sınıfı iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı veya işgüvenliği programında doktora eğitimine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Bakanlıkta görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,
 b) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip ve en az beş yıl teftiş yapmış iş
müfettişlerine,
 c) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine ve en az on yıllık uzmanlık tecrübesine sahip,
mühendis, mimar veya teknik eleman niteliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,
 ç) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun en az sekiz  yarıyıl ders verenlere başvurmaları halinde, EK-3 teki örneğine uygun olarak düzenlenir

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süreleri


İsg uzmanlarının çalışma süreleri
 MADDE 13 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için 
aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 
a) 1 ilâ 10 çalışanı olan işyerlerinden,
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 30 dakika,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 60 dakika,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, ayda en az 120 dakika,
olmak üzere her çalışan başına ilave 15 dakika.

b) 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerinden,
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 15 dakika,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 20 dakika,

 (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

 (5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İsg Uzmanı Görevleri;

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer
teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek. Yazılı
bildirimler iki nüsha olarak hazırlanır, imzalanır ve bir nüshasını iş güvenliği uzmanı muhafaza eder.
3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydının tutulması, kaza ve meslek
hastalığının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,
4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
b) Risk değerlendirmesi;
 1) Risk değerlendirmesinin yapılması konusunda yapılacak çalışmaları planlamak ve risk değerlendirmesi
sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak, planlanan çalışmaların tamamlanmasını takip etmek,
 c) Çalışma ortamı gözetimi;
 1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanması ve uygulanması konularında yapılacak çalışmaları
planlayarak işverenin onayına sunmak, yapılanları izlemek,
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda
işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konudaki periyodik olarak eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek, durum hakkında rapor hazırlayarak işverene sunmak,
 ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Kanunun 17 ve 30 uncu maddelerine göre çıkarılacak Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlara verilmesi gereken eğitimleri belirlemek, planlamak ve uygulamak.
2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri
hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
3) İşyerinde çalışanlara verilecek bilgilendirme çalışmalarını düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
4) Gerekli yerlerde hazırlanacak iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini
hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.
2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak,
tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını
hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
3) Varsa iş sağlığı ve güvenliği kurullarıyla işbirliği yapmak,
4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve işbirliği yapmak.

Çok tehlikeli sınıfta 10 'dan az çalışanı olan firmalara bakanlık isg desteği verecek!


Kamu hariç 10’dan az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta
yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine
getirilmesinde, Bakanlık maddi destekte bulunacak.
10’dan az çalışanı bulunan, az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin bu
destekten yararlanmasına ise Bakanlar Kurulu karar verebilecek.
Desteğin uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas
alınacak.
Sigortasız personel çalıştırdığı tespit edilen işyerlerinden, yapılan
destek yasal faizi ile birlikte geri alınacak. Bu işyerleri destekten
üç yıl süreyle men edilecek

23.5.13

A,B,C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Nedir ?


CEVAP: MADDE 6 – (1) İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’ ne göre: ‘İş Güvenliği Uzmanı’; 
MADDE 4 – (1) ( d) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemandır.
Promosyon ürünleri